Biljardsenteret i Meierigata på Bryne er et idrettsanlegg. Anlegget eies og drives av Norges Biljardforbund og er landets første regionanlegg for biljard. Anlegget skal være et naturlig biljardsentrum i regionen og gi de lokale biljardklubbene egnede treningsforhold. Anlegget skal også være et positivt samlingspunkt med flerbrukermuligheter, dag og kveld. Biljard er en positiv, sunn, utfordrende og inkluderende aktivitet som passer for alle!

I påsken

Senteret vil være åpent hele påsken med løsspill til åpningspris, 30 kr timen. Åpningstid normalt 10-20 alle dager.

Etter påske

Kombinasjon av utleietimer (hele anlegget), kurs, turneringer og løsspill. Anlegget skal først og fremst drives som et idrettsanlegg og leies ut på timebasis til klubber, skoler, fritidsklubber, institusjoner, bedrifter osv. Anlegget kan da leies med eller uten instruktør. I tillegg vil det være timer hvor vi arrangerer egne kurs, turneringer osv for publikum. Garantert noe for en hver smak. Program kommer på oppslag og på biljardforbundet.no/bryne.

  • 1. etg er på 400 kvm med åtte poolbord og to snookerbord.
  • 2. etg er på 100 kvm med et poolbord. Godt egnet for møter, bursdager osv.

1. og 2. etg kan leies hver for seg eller samlet. Instruktør kan leies i tillegg.

Forbundets intensjon er å tjene nok til å dekke driftsutgiftene, gi de regionale biljardklubbene gode treningsforhold og å øke interessen for og rekrutteringen til sporten.

Rullestolbrukere

På Jæren biljardsenter deltar Rullestolbrukere gratis på kurs, turneringer og løsspill i regi av Norges Biljardforbund og våre medlemsklubber.