Til NBs medlemsklubber                                                17. februar 2006

 

INNKALLING TIL FORBUNDSTING I NORGES BILJARDFORBUND

Det innkalles til Forbundsting i Norges Biljardforbund på Gardermoen Rica Hotel 29.-30. april 2006. Tinget settes lørdag kl. 11 og avsluttes søndag senest kl.16.

Representasjon

På biljardtinget møter med stemmerett (§ 10, Representasjon på biljardtinget)

  1. Forbundsstyret
  2. Representanter fra klubbene etter tingets bestemmelse:

1-99 registrerte* medlemmer: 1 representant

100+ registrerte* medlemmer: 2 representanter

*Medlemstall per 31.12, Idrettsregistreringen

Det er viktig at klubbene møter på tinget

Det er på forbundstinget føringene for de neste to år legges! Tinget er forbundets høyeste myndighet. Tinget behandler forbundets beretning og regnskap, innkomne forslag og langtidsplan. På tinget velges og det nye styret som skal lede forbundet videre.

Forslag

Forslag som skal behandles på tinget må være forbundet i hende senest 17. mars. Fullstendig saksliste med forslag sendes ut senest 15. april. Valgkomiteen ønsker forslag på kandidater til styre, utvalg og komiteer. Valgkomiteens fungerende leder er Ine Helvik (95229259 / ine@ine.no).

Reise og opphold

Reiseutgiftsfordeling vil bli benyttet. Reiseutgiftsfordelingen baseres på billigste fornuftige reisemåte tur/retur og fungerer slik at reisen skal koste like mye per representant, uansett geografisk tilhørighet. Billigste fornuftige reisemåte gjelder. Klubber som ikke stiller på tinget skal være med og dekke reiseutgifter som om de stilte med én representant. Klubbene dekker egne oppholdsutgifter, se tilbud og priser på påmeldings- og bestillingsskjema. Alle representanter som deltar på tingmiddagen får dekket 500 kr av sine oppholdsutgifter fra forbundet.

Vedlegg

Vennlig hilsen

Norges Biljardforbund

Tine Heien Bjonge

Generalsekretær