Med dette nye styret velges også den veien forbundet skal gå i perioden som kommer. Det er med andre ord viktig at vi får et styre som vi alle er fornøyde og, ikke minst, som fungerer skikkelig på alle plan. Husk at forbundsstyret er det høyeste organet for NB mellom tingene!

Jeg håper at alle dere der ute vil være med å bidra til dette, gjennom meningsytringer eller aller helst, gjennom kandidater dere ønsker skal velges inn! Jeg har allerede vært i kontakt med noen og skal ta kontakt med flere i løpet av uken. Jeg ønsker allikevel mange flere kandidater for å sikre det mangfoldet som vi trenger.

Deler av styret stiller til gjenvalg, noen ønsker å skifte område, mens andre har signalisert at dette er deres siste periode. Uansett har vi huller å fylle og jeg håper dere har noen å fylle dem med.

Kvalifikasjoner: Det viktigste er at dette er pliktoppfyllende mennesker som er sitt ansvar bevisst. Vi ønsker oss personer med økonomikunnskap, markedskunnskap, datakunnskap, webkunnskap, menneskekunnskap, kort sagt det meste.

Hva en styrejobb innebærer: Det å sitte i styret i NB er en lederjobb. Hver enkelt styremedlem har et utvalg under seg og sammen skal de jobbe for felles beste. Dess bedre utvalget fungerer, dess mindre arbeid på hver enkelt.

Dette er utvalgene vi har i dag:

  • Marked/Finans             Jason Hansen
  • Sport                           Torstein Wiik
  • Turnering                     Ingolf Höns
  • Klubbstøtte                 Katrine Grotle
  • Utdanning                    Svein Allum (Odd Kjærran har trukket seg i perioden)
  • Anlegg             Ingen (Vivi Sæthren har trukket seg i perioden)
  • Informasjon                 Hermund Årdalen

I tillegg har vi Presidenten, Knut Kvaal Pedersen, som har administrert arbeidet i samarbeid med General sekretær Tine Heien Bjonge.

Hvor mange trenger vi? Flest mulig!! For en luksus det hadde vært å ha for mange å velge i mellom. Vi har tross alt både styreverv, vara og utvalg å fylle!

AFA-kartet inneholder utfyllende informasjon om hva hvert enkelt styreverv innebærer.

Hvordan komme med kandidater? Jeg åpner en tråd på forumet der dere kan diskutere samt  komme med kandidater. Dere kan også sende mail til meg personlig om dere ønsker. Send til valgkomite@ine.no

Vennlig hilsen, på vegne av valgkomiteen

Ine J. Helvik