• Idrettsregistreringen skal gi korrekt oversikt over forbundet og klubbenes størrelse og utvikling.
 • Den skal sørge for oppdatert kontaktinformasjon. Viktig!
 • Aktivitetstallene er grunnlaget for fordeling av midler mellom idrettene.
 • Et betydelig antall registrerte klubber og aktive medlemmer er en forutsetning for å bestå som selvstendig særforbund.

NIF ber om leder, utdanningskontakt, administrativ leder og webansvarlig. Kun leder er obligatorisk. (Administrativ leder = ansatt, lønnet leder)

NB ber i tillegg om turneringsansvarlig og sportsansvarlig. Disse er nye i år.

 • Turneringsansvarlig er forbundets kontaktperson og ansvarlig koordinator for klubbens turneringer, både egne og forbundets (NM og NC).
 • Sportsansvarlig er forbundets kontaktperson og ansvarlig koordinator for klubbens aktive spillere (Klubbens ”sportssjef”).

Samme person kan selvfølgelig inneha flere funksjoner. Det er opp til klubben selv, men vær uansett nøye med utfyllingen og sørg for rett kontaktinfo!

Det skal registreres både medlemstall og aktivitetstall for 2005.

 • Medlemstallet er antall medlemmer i klubben i 2005.
 • Aktivitetstallet er medlemstallet, evt minus passive medlemmer. Dvs medlemmer som kun står i medlemslistene, men som aldri tar i en kø, verken på klubben eller andre steder.
 • Samme medlem kan feks. registreres både under pool og snooker hvis denne spiller begge deler.
 • En som både er leder og spiller teller 2.
 • Aktivitetstallet kan derfor være høyere enn medlemstallet.
 • Det er aktivitetstallet som gjør utslag, både for klubb og forbund. 

Kontakt Katrine dersom du lurer på noe eller gå til idrettsregistreringen her.