Jeg velger helt bevist å fokusere på fremtiden, da det ikke hjelper stort å mase om det som har vært. Likevel så betyr ikke det at jeg, styret og generalsekretæren ikke bruker våre tidligere erfaringer på å styrke det som venter oss.

Hvor er det vi skal? Svaret på det ga et enstemmig lederseminar i Røldal, NB skal være Europas beste biljardnasjon i 2010! Vi skal måle oss selv på i resultater, rekruttering og organisasjon.

Vi spurte hva som må til for å oppfylle denne målsetning og svaret var ikke minst at vi må bli mye bedre på alle kjerneområdene våre.

  •  Informasjon
  •  Anlegg
  •  Utdanning
  •  Klubbstøtte
  •  Turnering
  •  Sport
  •  Marked og finans

Kjerneområdene ivaretas av fagutvalg oppnevnt av styret. Styremedlemmene er administrative ledere i hver sitt utvalg. Dette er kjent stoff for alle som har lest AFA- kartet.

For å illustrere hvorfor alle er så viktige, tar jeg i bruk en liten historie. Året er 2008, historien er om en ungdom som blir fascinert av biljard. Vi kaller denne for Frank.  

Frank søker etter biljard på internett. Dette fungerer og hjemmesidene til NB er oppdaget. Der finner han en oversikt over klubbene og tar kontakt med den som er nærmest.

Informasjonsutvalgets viktigste oppgave er å sørge for god informasjonsflyt. (Hjemmesiden er utvalgets viktigste verktøy og i stadig utvikling.)

Frank tar med seg en venn og møter spent på avtalt tid og sted. De blir ønsket velkommen og vist rundt. Klubben har trening på regionssenteret. Der har de god plass og gode treningsforhold. Klubben sier de er glade for regionssenteret som gjorde det mulig å få i gang skikkelige treninger og å satse på ungdom. En dag håper de likevel å få sine egne lokaler i tillegg.

Anleggsutvalgets viktigste oppgave er å bidra til gode trenings- og konkurranseforhold for klubbene. (Et regionsanlegg er på gang, flere skal det bli. I tillegg skal det tilrettelegges for oppstart av lokale klubbanlegg og samarbeid med tradisjonelle salonger.)

Frank og kameraten får prøve seg litt og blir ikke mindre fascinert. De melder seg inn i klubben og tar grunnkurs i biljard. Deretter får de tilbud om å trene med juniorgruppen. Klubbtreneren har trenerutdanning fra forbundet og sørger for varierte og morsomme treninger for alle.

Utdanningsutvalgets viktigste oppgave er kompetanseutvikling. (I januar/februar vil NB lansere et nytt revolusjonerende treningsopplegg, utarbeidet av de aller fremste biljardtrenere i verden.)

Frank og kameraten trives i klubben. De trener og får mange nye venner. De spiller klubbturneringer og regionale ungdomscuper mot naboklubbene. Frank vil videre og spille norgescup og NM. Kameraten synes det holder med klubbturneringer og ungdomscupen. For begge er klubben blitt som deres annet hjem.

Rekrutteringsutvalgets viktigste oppgave er å støtte og tilrettelegge for klubbene, slik at klubbene skal kunne utvikle seg og bli sterke. (Utvalget konsentrerer seg nå i første omgang om tiltak som skal gjøre det lettere for klubbene å rekruttere ungdom.)

Frank starter i C og i første turnering kommer han nesten sist. Men han gir seg ikke og stiller igjen. Han liker å konkurrere og synes det er artig når han slår gamlinger på alder med fatter’n.

Turneringsutvalgets viktigste oppgave er å utvikle og drifte forbundets turneringssystem. (Jeg mener vi har et bra system allerede. Dette er under utvikling og bli forhåpentligvis enda bedre. Regionale juniorserier/cuper er aktuelt i tillegg. Dessuten bør det gjøres grep på damesiden. Mange muligheter.)

Frank spiller noen år og klatrer langt opp på rankinglistene. Han tas ut til rekruttsamlinger og endelig til ungdomslandslaget. Troppen på 16 spillere og 5 ledere reiser til Ungdoms EM med medaljer i blikket.

Sportsutvalgets viktigste oppgave er talentutvikling og landslagene, 365 dager i året. (Her er det mye å ta tak i.)

Full tropp til EM koster flesk. Talentutvikling og forberedelser likeså. Heldigvis har forbundet solide samarbeidspartnere som gjør denne satsningen mulig.

Markedsutvalgets viktigste oppgave er å profilere forbundet og idretten og skape økonomisk grunnlag for forbundets virksomhet.

Ok, planer har vi. Hva så med gjennomføringen? Jeg tror det å få til disse forskjellige satsingene, og også andre, er rett spor. Men kanskje det viktigste av alt, for å komme videre, er at vi alle arbeider i takt med grunnverdiene våre S-U-S.  

  • Samhold gjennom lojalitet, vennskap, og likeverd. Samhold i troen på oss selv og biljardidrettens egenverdi.
  • Utvikling gjennom utfordringer, nytenkning og kommunikasjon. Både idrettslig og menneskelig for den enkelte, for forbundet og klubbene og tilbudet til medlemmene. Og for Sporten, nasjonalt og internasjonalt.
  • Styrke til å stå for noe. Styrke til å ta de avgjørelser som kreves, og kraft til å gjennomføre.

Jeg tror at med en slik plan, gjennomført med grunnverdiene som rettesnorer, så er faktisk målet innen rekkevidde. Den viktigste hendelsen i nær fremtid er Tinget som skal avholdes i slutten av april. Jeg håper og tror at alle klubbledere og medlemmer forøvrig mobiliserer så godt de kan frem mot dette viktige møte. Husk at det da skal velges inn de kvinner og men som skal styre forbundet videre.

Man kan si mye om de saker osv. som blir diskutert på Tinget, men det viktigste er å velge inn de rette mennesker til den jobben som skal gjøres.

"Sikt på månen – bommer du så havner du uansett blant stjernene."

Knut Kvaal Pedersen, President