Den er av praktiske årsaker laget i Excel-format.

I og med at det var to turneringer pr. helg i fjor kontra 1 i år må dette arbeidet gjøres manuelt.
Begge fjorårets turneringer strykes, og resultatene for årets settes inn.
De 2 (to) dårligste resultatene strykes.
Tabellen viser kun poengene, og altså ikke plasseringene.
Det taes forbehold for feil, og om noen skulle mene at det er regnet ut feil, ser jeg gjerne at man sender undertegnede en e-post om dette.

Rullerende rankingliste

 

Mvh,
Ingolf Höns              ingolf@biljardforbundet.no