Mange spillere henvender seg til NB og lurer på hvorfor de står registrert på gammel klubb. Alle spillere vil være registrert under gammel klubb inntil skjema har kommet inn og er godkjent.
Det vil om kort tid legges ut en tabell hvor disse opplysningene vil være tilgjengelig, da vi har begynt å registrere dette i databasen.
"Deltakertoppen" vil oppdatere seg automatisk, og ny klubb vil bli godskrevet alle starter.

Merk at spiller/ny klubb er den parten i en overgang som er ansvarlig for at skjemaer blir korrekt utfylt og innsendt. I noen tilfeller føles dette noe komplisert da spilleren gjerne har flyttet på seg.
Dette kan man unngå ved å sette i gang papirmølla noe tidligere enn rett før turneringsstart.

Normal prosedyre er at ny klubb og spiller fyller ut og signerer skjemaet i felleskap og sender dette til gammel klubb. Skjer dette pr. post legger man gjerne ved en ferdigfrankert konvolutt med utfylt adressat, i dette tilfelle Norges Biljardforbund.
Be gjerne om en bekreftelse fra gammel klubb at overgangsskjema er gått i posten.

Om man mener at noen overgangsskjemaer har, av en eller annen grunn, kommet bort, være seg i posten eller andre steder, sender dere en mail med redegjørelse til Biljard@Biljardforbundet.no.

Mvh,
Ingolf Höns