Norges Biljardforbund organiserer biljardgrenene:

  • Pool
  • Snooker
  • Carambole

Pool
Pool er det klart mest utbredte biljardspillet på verdensbasis, og utgjør også i Norge en overveldende majoritet. Pool består av en rekke disipliner, av disse finner vi 8-ball, 9-ball og 14.1 i Norge. 8-ball og 14.1 spilles med 15 ulikefargede baller pluss hvit køball. 9-ball spilles med ni ulikfargede baller pluss hvit køball. Poolbord er utplassert på de fleste fritidsklubber og forsvarsforlegninger i Norge. I løpet av de siste årene har det også vært en markant økning av antall poolbord i hjemmemiljø.
 
Snooker
Snooker er svært utbredt i alle land som tidligere inngikk i det Britiske Samveldet.

Spillet krever meget store bord, og er derfor lite egnet i mindre salonger eller private hjem. På grunn av relativt liten utbredelse av utstyr, er derfor snooker ingen stor gren i Norge, men den vokser. Snooker har imidlertid det desidert største seerantallet som TV-sport i Storbritannia (ca. 700 millioner seere pr. år).

Carambole
Opprinnelig et fransk spill. Størst utbredelse i Europa, Syd-Amerika og Asia. Relativt få bord er installert i Norge, og er derfor en liten gren her hjemme. Består av to disipliner, 3-vant som er mest utbredt, og standard carambole.