Fra og med sesongen 2006 er det krav om turneringsledergodkjenning for å kunne lede terminfestede turneringer. Godkjenning krever opplæring og bestått prøve. Tidligere kurs/godkjenning gjelder ikke. Kravet om godkjenning gjelder fra regionen har hatt tilbud om opplæring. Det vil bli gitt godkjenning i tre graderinger med ulike krav. Turneringsleder 1 (Regionale turneringer), Turneringsleder 2 (Nasjonale tuneringer) og Turneringsleder 3 (Mesterskap). NB ved Ingolf Höns vil som en del av årets klubbutviklingsprosjekt reise rundt til regionene for å gjennomføre opplæring og godkjenning.

Det vil være mulig å ta opplæringen utenfor egen region. Men klubbene i regionen har fortrinnsrett på antall deltagere. På samme måte har klubber som skal arrangere turneringer denne sesong fortrinnsrett på antall deltagere i forhold til klubber som ikke skal arrangere. Opplæringen er gratis.

Vennlig hilsen

Norges Biljardforbund

Tine Bjonge, Gensek