Nytt i år er at klubbene vil være tekniske arrangører med turneringslederansvar for alle norgescupturneringer og norgesmesterskap (unntatt lag-NM), ikke bare de regionale norgescupene. Vi har laget fordelingsnøkler for fordeling av inntekter og utgifter mellom NB og teknisk arrangør som vi tror vil fungere. Viser denne seg å være ”helt feil” vil den selvfølgelig kunne vurderes i løpet av sesongen.

Det er klubben som søker om turneringer og det er klubben som tildeles turneringene, ikke spillestedet. Ved å søke om turneringer bekrefter klubben at de har satt seg inn i de krav som stilles til teknisk arrangør og forplikter seg til å oppfylle disse etter beste evne. For mer detaljer, se eget skjema.

Det skal søkes på fastsatt skjema og søknadsfristen er 1. august. Det vil bli lagt ut et terminlisteskall hvor de aktuelle NC og NM er fordelt uten at teknisk arrangør er oppført. Tildeling av turneringer skjer innen 15. august.

NORGESCUP

Divisjon Elite

 • Spillesystem tilsvarende sesongen 2004.
 • Maks 32 deltakere.
 • Spilleskjema 32-8.
 • Klubb er teknisk arrangør og ansvarlig for turneringsledelse.
 • 6 NC-turneringer (+3 åpne NM).
 • Det spilles 4 x 9-Ball, 1 x 8-Ball og 1 x 14.1
 • Deltagelse i Eurotur for de to første på rankingen når innbydelsen til Euroturen legges ut.
 • 5000/3000/2000 kr til 1/2/3 plass ved sesongslutt.
 • Pokaler til 1.-8. plass ved sesongslutt
 • Påmeldingsfrist 1 uke før turnering.

Divisjon B og C

 • Betegnelsen divisjon innføres. Man velger foreløpig å beholde B og C, blant annet fordi det skal arrangeres tre B-mesterskap. På sikt er tanken å gå over til 1. divisjon, 2. divisjon osv.
 • Vi beholder inndeling i regioner. Disse skifter navn til avdeling 1, 2, 3 osv.
 • Øst deles i to avdelinger.
 • Det arrangeres 9 NC-turneringer i hver avdeling. NM og B-mesterskap kommer i tillegg.
 • Medalje til 1.-3 plass i hver NC-turnering.
 • Pokaler ved sesongslutt, antall avhengig av den totale deltagelsen i avdelingen.
 • Klubb er teknisk arrangør og ansvarlig for turneringsledelse.
 • Påmelding på stedet, 1 time før turneringsstart.
 • Divisjon B avdeling 1  B1  (B Øst(nord))
 • Divisjon B avdeling 2  B2  (B Øst(syd))
 • Divisjon B avdeling 3  B3  (B Sør)
 • Divisjon B avdeling 4  B4  (B Vest)
 • Divisjon B avdeling 5  B5 (B Møre)
 • Divisjon B avdeling 6  B6 (B Trøndelag)
 • Divisjon B avdeling 7  B7   (B Nord)
 • Divisjon C avdeling 1  C1  (C Øst(nord))
 • Divisjon C avdeling 2  C2  (C Øst(syd))
 • Divisjon C avdeling 3  C3  (C Trøndelag)

B1 og C1: Aker BK, BEX, BK1 Romerike, Christiania BK, Gjøvik/Raufoss BK, Groruddalen BK, Hamar BK, Lillehammer BK, OsloBK, Oslo Sisu BK, OsloBiljard1, Strømmen BK, Torshov BK, Youngs BK.

B2 og C2: Arendal BK, Biljardklubben Fredrikstad, Bærum BK, Færder BK, Grenland BK, Grimstad BK, Halden BK, Holmestrand BK, Horten BK, Ibsen BK, Kongsberg BK, Moss BK, Ringerike BK, Tønsberg BK.

Divisjon S (Snooker)

 • Det innføres regional NC i snooker. Denne benevnes Divisjon S og går i 3 avdelinger.
 • Det arrangeres 6 NC-turneringer i hver avdeling. NM i snooker kommer i tillegg.
 • Medalje til 1.-3 plass i hver NC-turnering.
 • Pokaler ved sesongslutt, antall avhengig av den totale deltagelsen i avdelingen.
 • Klubb er teknisk arrangør og ansvarlig for turneringsledelse.
 • Påmelding på stedet, 1 time før turneringsstart
 • Divisjon S avdeling 1  S1  (Øst)
 • Divisjon S avdeling 2  S2  (Sør/Vest)
 • Divisjon S avdeling 3  S3  (Møre/Trøndelag/Nord)

NORGESMESTERSKAP OG B-MESTERSKAP

Det arrangeres 7 NM og 3 B-mesterskap.

 • Alle NM 2006 går i 2006.
 • Pokal til vinnere.
 • Medalje til 1.-3. plass.
 • Klubb er teknisk arrangør og ansvarlig for turneringsledelse.
 • Påmeldingsfrist 2 uker før turnering.
 • NM 9-ball Åpen
 • NM 8-ball Åpen
 • NM 14.1 Åpen
 • NM Snooker Åpen
 • NM 9-ball Damer/Junior/Veteran
 • NM 8-ball Damer/Junior/Veteran
 • NM 14.1 Damer/Junior/Veteran
 • BM 9-ball B- og C-spillere
 • BM 8-ball B- og C-spillere
 • BM 14.1 B- og C-spillere

Lag NM

 • NB teknisk arrangør. 
   

ANDRE TURNERINGER

 • Elitekvalik. NB er teknisk arrangør.
 • Openturneringer. Mer info kommer.

GENERELT

Overganger

Som en prøveordning åpnes det for overgang gjennom sesongen, unntatt i 2 mnd før lag NM. Overgang krever saklig grunn, for eksempel flytting. Det søkes på standard skjema. Både spiller og de angjeldende klubber må signere. Turneringsutvalget er innvilgende myndighet.

Turneringsleder

Fra og med sesongen 2006 er det krav om turneringsledergodkjenning for å kunne lede terminfestede turneringer i NBs regi. NB vil høsten 2005 gjennomføre turneringslederopplæring i alle regioner. Navnet turneringslederantrekk (genser/skjorte) vil bli gitt ved godkjenning. Kravet gjelder fra klubben har hatt tilbud om opplæring.

Turneringsansvarlig

Alle klubber som arrangerer terminfestede turneringer må ha en egen turneringsansvarlig. Denne er kontaktperson og koordinator for klubbens turneringer. Turneringsansvarlig trenger ikke å være den samme som turneringsleder.

Scoretavler

Det innføres krav om scoretavler ved alle bord i NC og NM. Forbundet vil komme med tilbud på kjøp av scoretavler. Det er opp til klubbene om de vil benytte forbundets tilbud eller løse dette på annen måte. Kravet om scoretavler gjelder fra det øyeblikk det er mulig å få tavler gjennom NB.

Vennlig hilsen

Norges Biljardforbund

Tine Heien Bjonge

 

 

Ingolf Höns

Generalsekretær

 

 

Leder Turneringsutvalget