Vi har hatt følgende utvikling:

Starter+21%
Spillere+14%
Nylisensierte+48%
Starter pr turnering+11%

Du finner den fulle oversikten i resultatservice.