Dette ble vedtatt på styremøte tirsdag 19 april.

Referat fra styremøte vil bli lagt ut innom kort tid, da det for tiden er stort press på administrasjonen i forbindelse med helgens Norske Mesterskap med påfølgende Nordisk Mesterskap for ungdom.

Dette til informasjon.

 

Mvh,

Norges Biljardforbund
Ingolf Höns