Dette er din sjanse til å få reglene slik du vil ha dem!

The Rules of Pocket Billiards (Utkastet, med kommentarmuligheter og innsendte kommentarer)
Proposed WPA rules revision on-line (Egen tråd på forumet til Billiards Digest)
WPA: World rules (Dagens regelsett)