28. februar fikk alle klubber brev/mail fra NIF med søknadskriterier for spillemidler til utstyr 2005.

Se: http://www.idrett.no/t2.aspx?p=9855&x=1&a=126533

Vi gjør oppmerskom på følgende presisering for biljard spesielt:

Etter konsultasjon med Kultur- og kirkedepartementet bekrefter Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF) herved at følgende utstyr er tilskuddsberettiget for Norges Biljardforbund: 

  • Biljardbord
  • Duker
  • Køer
  • Baller
  • Reker
  • Rektangler

NIF gjør oppmerksom på at stønad til brukt utstyr kun kan forekomme i tilfeller hvor tilskuddsbeløp overstiger 50.000 kroner.

Merk siste setning! Det er med andre ord ikke lenger mulig å kjøpe brukt utstyr. Vi har argumentert sterkt mot dette, men uten å nå frem.

Tine Bjonge, forbundskontoret