Det konkurreres i fire klasser: Gutter 13-16 år, jenter 13-16 år, gutter 16-19 år og jenter 16-19 år. Hvert lag skal ha tre spillere og disiplinen er 8-ball. Lagene skal representere en skole eller en fritidsklubb, og spillerne kan ikke tidligere ha deltatt i Norgescup eller ordinære Norgesmesterskap i regi av Norges Biljardforbund.

8-ball-lisens

Nytt i år er innføring av ”8-ball-lisens” for å delta. 8-ball-lisens er et bevis på at man har gjennomgått grunnopplæring i 8-ball og gir mulighet til påmelding i regional NM-finale. Opplæring og godkjenning får man i egen fritidsklubb. Dette utføres av en leder som er godkjent av Norges Biljardforbund, etter opplæring/veiledning av resursperson fra lokal biljardklubb. 8-ball-lisensen kan tas når som helst på året, er gratis og blir tilsendt klubben på bestilling fra Norges Biljardforbund.

Lokale turneringer og regional finale

Våre ressurspersoner vil også kunne gi veiledning i turneringsavholdelse, slik at det blir lettere å arrangere lokale turneringer. I forkant av regional NM-finale, oppfordrer vi klubbene til å arrangere lokal kvalifisering. Den regionale NM-finalen arrangeres av en biljardklubb, på biljardklubbens eget spillested. Tid, sted og organisering avhenger av deltagelsen, og avklares regionalt med ansvarlig ressursperson (se oversikt). Alle regionsfinaler må være ferdigspilt innen 18. april. Deltageravgiften vil være 300 kr/lag ved påmelding til regionsfinalen. Denne gjelder også for nasjonal og nordisk finale for de lag som går videre.

NM og Nordisk

NM og Nordisk går i Oslo 5.-6. og 7.-8. mai, spillested ikke bestemt. Det legges opp til innkvartering på lokal skole/fritidsklubb for de som ønsker det. Norges Biljardforbund har i år ikke anledning til å yte reisestøtte, men vil stå for arrangement og premiering. Det er tredje året på rad vi arrangerer NM for skoler og fritidsklubber og vi vet at flere fritidsklubber allerede er godt i gang med kvalifiseringsturnering. Nordisk har enda lengre tradisjoner, men det er første gang Norge er arrangør.

Dette vil vi være med på!

Få klubben til å ta kontakt med sin regionale ressursperson og/eller Norges Biljardforbund for mer info. Se oversikt over ressurspersoner i egen tabell. Det vil også være løpende oppdatering av info på www.biljardforbundet.no. Klikk på ”Ungdomsprosjektet” i hurtigmenyen.

Velkommen og lykke til!

8-ball-hilsen Norges Biljardforbund

Norges Biljardforbund

www.biljardforbundet.no

biljard@biljardforbundet.noProsjektledelse

Katrine Grotle

95 98 90 27

katrine@biljardforbundet.no

Prosjektleder Ungdomsprosjektet

Tine Bjonge

21 02 97 65

tine@biljardforbundet.no

Generalsekretær

Ressurspersoner

Marius Jacobsen

91 74 40 60

marius@biljardforbundet.no

Nordland, Troms og Finnmark

Rune Glørstad

93 05 26 93

runegl@biljardforbundet.no

Trøndelag

Kenneth Liabø Myrvang

95 74 21 92

kenlimy@biljardforbundet.no

Møre og Romsdal

Katrine Grotle

95 98 90 27

katrine@biljardforbundet.no

Hordaland, Sogn og Fjordane

Ine Helvik

95 22 92 59

ine@biljardforbundet.no

Rogaland og Agderfylkene

Ronny Hansen

98 84 73 45

ronny@biljardforbundet.no

Vestfold, Telemark og Buskerud

Jan Rekdahl

41 45 38 90

janrek@biljardforbundet.no

Østfold

Bernt Even Nilsen

99 70 24 52

bernteven@biljardforbundet.no

Oslo og Akershus

Kenneth Rognstad

95 79 33 17

kenrog@biljardforbundet.no

Oppland og Hedemark

Fakta om biljard og Norges Biljardforbund

Norges Biljardforbund (NB) er et særforbund under Norges Idrettsforbund (NIF) og har som formål er å fremme biljardidretten i Norge, og representere denne internasjonalt. Biljard som spill ble utviklet for over 200 år siden, og spilles i dag som organisert idrett i over 100 land. Hovedgrenene er pool, snooker og carambole. I Norge er pool det mest utbredte spillet, representert ved disiplinene 8-ball, 9-ball og 14.1.

Våre 6000 spillere er organisert i om lag 50 klubber over hele landet. Klubbene har et variert tilbud, fra sosiale klubbturneringer til trening og konkurranse på høyt nivå. De kan delta i forbundets regionale og nasjonale Norgescuper i flere divisjoner, samt Norgesmesterskap. Våre landslag har tradisjon for å hente hjem gode plasseringer i EM og VM, sist ved Line Kjørsviks to gull i EM i Praha.

Det fine med biljard er at alle kan spille sammen, enten man er ung, gamme, gutt, jente, funksjonshemmet, har ulik kultur eller språk. Biljard er en gentlemansidrett hvor vi holder ærlighet og fair play som viktige idealer i spillet. Idrettsgleden kommer gjennom et godt fellesskap hvor alle trener og spiller med hverandre, og hvor man stadig opplever å mestre mer og mer krevende teknikker, samtidig som man alltid kan gå på nye utfordringer.