Tida er komen for å sende inn evaluering- og rapportskjema for gjennomførte jenteprosjekt hausten 2004.

Fristen er sett til fredag 04. februar 2005, og husk å sende ved godkjende kvitteringar for utlegg.

Adressa er:
Katrine Grotle
Hafstadvegen 19
6800  FØRDE