Noen tilfeller har blitt slått ned på, mens andre ikke har gitt reaksjon.

Enten fordi turneringsleder ikke selv har sett hendelsen, og/eller de som har sett hendelsen ikke har klaget denne inn.

Turneringsleder kan også etter skjønn ha vurdert det for strengt å straffe spilleren(e) etter turneringsreglementets henvisninger.

Dette har vært tilfelle under turneringer arrangert av klubber så vel som turneringer arrangert av NB.

Vi ønsker nå å innføre en mer enhetlig og forutsigbar praksis.

NB har nettopp behandlet en rapport angående en deltaker som tilsynelatende burde holdt seg hjemme denne helgen. Etter en kort brevveksling og noen telefonsamtaler, fant NB ingen hensikt i å gå lenger enn å gi vedkommende en skriftlig advarsel.

Samtidig fikk arrangerende klubb og dennes turneringsleder en henvendelse med klare anbefalinger om å følge turneringsreglementet nøye på dette området.

Et annet sted ble en spiller først bøtelagt for å ha kommet for sent til start på søndag. 2 runder senere ble spilleren diskvalifisert for å ha brukt snus under match. Turneringsleder i dette tilfellet fulgte reglementet til punkt og prikke.

Reglementet er suverent og skal til enhver tid følges av alle. Reglementet skal til enhver tid håndheves av turneringsleder og juryen.

Enhver spiller plikter å melde inn brudd på reglementet.

Dagens reglement er under bearbeiding, men det som ligger ute på www.biljardforbundet.no vil til enhver tid være gjeldene.

Turneringshåndbok vil foreligge i løpet av 2005

Med henvisning til temaet i forumet med tittelen ”Biljardens dårlige rykte”, tror jeg det kan være på sin plass å si følgende;

 

”Biljardens rykte og omdømme er akkurat hva du selv gjør det til.”

 

Mvh

Ingolf Höns
Turneringsansvarlig