GLEDE, FELLESKAP, ÆRLIGHET og HELSE er felles grunnverdiene for hele norsk idrett. For biljarden spesielt er verdiene SAMHOLD, UTVIKLING og STYRKE valgt ut som våre egne veivisere. Samhold, Utvikling og Styrke (SUS) skal prege forbundsarbeidet og biljardsporten i Norge.

  • Samhold gjennom lojalitet, vennskap, og likeverd. Samhold i troen på oss selv og biljardidrettens egenverdi.
  • Utvikling gjennom utfordringer, nytenkning og kommunikasjon. Både idrettslig og menneskelig for den enkelte, for forbundet og klubbene og tilbudet til medlemmene, og for Sporten, nasjonalt og internasjonalt.
  • Styrke til å stå for noe. Styrke til å ta de avgjørelser som kreves, og kraft til å gjennomføre.

Forbundsstyret