Det er sett tre mål for Jenteprosjektet, og desse er:

  • Vi skal ha minst 15 deltakarar på kvart av våre tre dame NM.
  • Vi skal auke antal startar frå 119 i sesongen 02/03 til 150 i sesongen 03/04.
  • Vi skal ha ein eller annan form for jenteprosjekt i minst 10 klubbar.

Det er også utarbeidd ein visjon som skal vere retningsgjevande for Jenteprosjektet:

Norges Biljardforbund skal ha eit tilbod til jenter

Fullstendig referat frå det første møtet finn du her.