Norges Fotballforbund planelgger nytt nasjonalanlegg i Groruddalen. Norges Biljardforbund holder fast ved tanken om et eget hovedanlegg for biljard og jobber for en samlokalisering med fotballforbundet.

Dette brevet ble sendt Norges fotballforbund 25. november.