Dette arbeidet er så vidt påbegynt, men vi ser et klart behov for å legge forpliktende avtaler, forbundene imellom, som sikrer gjennomføringen av vedtatte turneringer innunder NBC, både for pool, snooker og carambole. Norges Biljardforbund kan derfor ikke akseptere at alle økonomiske midler investeres i en disiplin og et Nordisk Mesterskap i pool 2010.